Budowa ploty z Winylu na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Konstrukcja sztachetki z plastiku na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Balaski PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety Winylowe na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, jak planowane sztachety z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s